Thành Phố Tân An: Hơn 295 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

thành phố tân an lên đô thị loại 2

Thành Phố Tân An: Hơn 295 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND TP.Tân An, tỉnh Long An, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011-2018 của thành phố là hơn 295 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách hơn 230 tỉ đồng, chiếm trên 78,2%. Vốn vay tín dụng hơn 17,6 tỉ đồng, chiếm 6%. Doanh nghiệp hỗ trợ trên 30 tỉ đồng, chiếm hơn 10,2% và nhân dân đóng góp gần 16,5 tỉ đồng, chiếm 5,6%.

Tân An: Hơn 295 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Kinh tế – xã hội, đời sống người dân TP.Tân An ngày càng được nâng cao

Thành Phố Tân An Được Lên ĐÔ THỊ LOẠI II

Theo đánh giá, sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận chung tay, góp sức của nhân dân thành phố đến nay, 5/5 xã đều đạt chuẩn NTM.

Hiện các xã đang tiếp tục nâng chất NTM. Tại các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 58,46 triệu đồng/người/năm.

Tình hình an ninh chính trị – trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố, nhân dân phấn khởi, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

thành phố tân an lên đô thị loại 2

ĐỊnh Hướng 2020 Của Thành Phố Tân An

Sau năm 2020, mục tiêu xây dựng NTM của TP.Tân An là kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn được nâng cao. Phát triển nông thôn theo quy hoạch, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, bản sắc văn hoá được bảo tồn, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái xanh sạch đẹp, chất lượng hệ thống chính trị được nâng cao, phát triển nông thôn bền vững…/.

Theo Nguồn: Báo Long An

Đánh Giá Nội Dung

Trả lời

All in one
Thông Tin Liên Hệ